ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ Υ.Μ.Σ.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία έντυπα και αιτήσεις για την Υπηρεσία μιάς Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής.

Οι πληρωμές θα γίνονται στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 46129619543

ΙΒΑΝ GR4001104610000046129619543

Κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω τραπέζης πρέπει να αποστέλετε το αποδεικτικο πληρωμής με το ΑΦΜ της επιχείρησης και τα στοιχεία της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ..
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ