ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ιδρύθηκε την 30η Ιουνίου 1949 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/30-06-1949) ως «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου – Ε.Β.Ε.Δ.», σε μία προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για εναρμόνιση του Κανονιστικού Δικαίου στην περιοχή των Δωδεκανήσων που είχαν επισήμως προσαρτηθεί ένα χρόνο νωρίτερα (07-03-1948). Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διατήρησε την αυτόνομη δράση του μέχρι την 12η Απριλίου 1988 όταν και συγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καλύμνου και Κω – Ε.Β.Ε.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153).

Με απόφαση της Νομάρχη Δωδεκανήσου (09-09-1989) ιδρύθηκαν παραρτήματα στην Κάλυμνο και την Κω. Με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας (Π.Δ. 278/05-08-1996 - Φ.Ε.Κ. 197/Α/27-08-1996), οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου διαρθρώνονται σε επίπεδο μίας Διεύθυνσης που συγκροτείται από τρία τμήματα.

Τέλος, το Επιμελητήριο  Δωδεκανήσου, ίδρυσε το 2000 την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου, με επωνυμία η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & ΠροόδουΔ.ΕΤ.Α.Π, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα του, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες του και υλοποιώντας έργα, μελέτες και δράσεις που άπτονται του αναπτυξιακού της χαρακτήρα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

Τηλ. 22410 44200

Φαξ: 22410 44242

e-mail: info@ebed.gr

URL: www.ebed.grwww.detap.gr

Πρόεδρος: Ιωάννης Πάππου

Αριθμός μελών: 24.628 (31/12/2018)

Διοικητικό Συμβούλιο: 51 μέλη - Διοικητική Επιτροπή: 7 μέλη

Τμήματα: Εμπορικό, Μεταποιητικό, Τουριστικό, Υπηρεσιών 

 

Συνοπτική περιγραφή δράσεων

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έγιναν ενέργειες προκειμένου να προσελκυθούν στην περιοχή αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, σε μία προσπάθεια να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και τους χειμερινούς μήνες.

Στα πλαίσια της προσπάθειας ανάδειξης των προοπτικών του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου στον τομέα της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και της ΔΕΤΑΠ παράχθηκε έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση των κάτωθι:

 

 

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τη EUROMEDICA εξέδωσε κάρτα υγείας για τα μέλη του, ώστε αυτά να απολαμβάνουν σχετικά οικονομικά οφέλη. 

Στα πλαίσια της θεσμικής του λειτουργίας το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο με παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση – επίλυση των προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων και την τοπική οικονομία γενικότερα. Έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τον Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου, την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα Δωδεκάνησα, την καθιέρωση αντισταθμιστικών μέτρων για τα Δωδεκάνησα, το ενεργειακό πρόβλημα της Δωδεκανήσου, την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Δωδεκανήσου, την καθιέρωση νησιωτικών πολιτικών, την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων, τις αντικειμενικές αξίες με την εκπόνηση τεκμηριωμένης μελέτης σε συνεργασία με τα άλλα Επιμελητήρια του Νομού (ΤΕΕ και Οικονομικό), το ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές. και άλλα θεσμικά θέματα.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου πρωτοστάτησε στην κατάργηση του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.) καθώς με σειρά νομικών παρεμβάσεων του κατάφερε να εκδοθεί απόφαση από την Ολομέλεια του ΣτΕ με την οποία χαρακτηρίστηκε  αντισυνταγματική η διάταξη επιβολής του Δημοτικού φόρου και στη συνέχεια καταργήθηκε με διάταξη νόμου.

Επίσης με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου έγινε  Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης 0010707/ΕΞ/2015/29.09.2015 που κατήργησε τους μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. στη Ρόδο, η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε.

Συμμετοχή σε περιφερειακές / τοπικές επιτροπές και συμβούλια.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και συμβούλια προωθώντας τα συμφέροντα των μελών του και συμβάλλοντας στη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στη Δωδεκάνησο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Περιφερειακό Συμβούλιο και Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, Επιτροπή Αδειοδοτήσεων Υπαίθριου Εμπορίου, Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων Δωδεκανήσου, Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών, Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Ρόδου,

Διοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις

Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων υλοποιούνται κάθε χρόνο για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου της επιχειρηματικότητας στα Δωδεκάνησα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των μελών του Επιμελητηρίου για συνεχιζόμενη αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Τα αντικείμενα των σεμιναρίων ποικίλουν και είναι στοχευμένα στις ανάγκες και τις προοπτικές του κάθε κλάδου της τοπικής οικονομίας ξεχωριστά.

Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκε πλήθος σεμιναρίων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας και προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ».

Καθώς η εξωστρέφεια αποτελεί κλειδί για την επιτυχία κάθε επιχείρησης αλλά και του τόπου μας γενικότερα, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και οργανισμούς, συμβάλλει στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας τοπικών επιχειρήσεων, στην προσέγγιση νέων αγορών και στην προώθηση των εξαγωγών. Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο υλοποίησε και υλοποιεί διαρκώς καθοριστικές δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, θεματικές εκθέσεις και συνέδρια.

Συμμετοχή σε κοινοτικά και άλλα προγράμματα και έργα.

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου υλοποίησε την περίοδο 2012-2015 τα εξής έργα:

  • «Δράσεις Εξωστρέφειας και Προβολής των Νησιωτικών Επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου» με ακρωνύμιο ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
  • «Ψηφιακές Δράσεις Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 - «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
  • "Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου"στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 - «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου»,με ακρωνύμιο GASTRONOMY NET στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
  • «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας του Τουριστικού Τομέα της Δωδεκανήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»,
  • «Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»,

 

Διεθνείς σχέσεις

 

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου καλλιεργεί και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στον διεθνή χώρο. Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες, στα προγράμματα και στις έρευνες που διεξάγουν οι Διεθνείς Επιμελητηριακές Οργανώσεις (Διεθνές Επιμελητήριο, ΕυρωΕπιμελητήρια, ASCAME, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιμελητηρίων- Insuleur) Συνεργάζεται με το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο, τα Επιμελητήρια της Σμύρνης, του Μαρμαρίς και των Μούγλων με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας.

Διοργανώνει και υποδέχεται ξένες επιχειρηματικές και εμπορικές αποστολές από την Τουρκία και την Τσεχία έως τις Φιλιππίνες και την Κίνα , ενώ ξένοι διπλωμάτες, Πρέσβεις, Πρόξενοι και Εμπορικοί Ακόλουθοι έχουν άμεση επαφή και συνεργασία με τη Διοίκηση του Επιμελητήριου με σκοπό το άνοιγμα διαύλων επιχειρηματικής συνεργασίας.

Σχεδιασμός νέων δράσεων / δραστηριοτήτων

Το νέο portal www.ebed.gr του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Δεκέμβριο του 2015 στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου» του έργου: «Ψηφιακές δράσεις Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» Έχει πολλές δυνατότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στα μέλη μας και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή μας. Περιλαμβάνει:

Α)Υποσυστήματα στοχευμένης ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου, διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων & πληρωμών, επικοινωνίας των μελών με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά. – Νέο πρωτόκολλο. – Διαχείριση εγγράφων και διασύνδεση αυτών με το Μητρώο.

Β) Υποσυστήματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων:

1) Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων

2) Δημιουργία και ενημέρωση Επιχειρηματικού Οδηγού.

3) Δημιουργία και ενημέρωση καταλόγου επιχειρηματικών ευκαιριών.

4) Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών εκθέσεων.

Η νέα πλατφόρμα συμπεριλαμβάνει επίσης ειδικό υποσύστημα για τον τουριστικό κλάδο πολυγλωσσικό με μεγάλες δυνατότητες υποστήριξης του κλάδου και των επιχειρήσεων του. Η νέα πλατφόρμα πέρα από αναπτυξιακό εργαλείο αποτελεί και βασική ανταποδοτική υπηρεσία προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου