ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δείτε στα συνημμένα αρχεία χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις του Γενικού Μητρώου επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Οι πληρωμές θα γίνονται στον ακόλουθο λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 46129619543

ΙΒΑΝ GR4001104610000046129619543

Κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω τραπέζης πρέπει να αποστέλετε το αποδεικτικο πληρωμής με το ΑΦΜ της επιχείρησης και τα στοιχεία της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ