ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δείτε στα συνημμένα αρχεία χρήσιμα έντυπα και αιτήσεις του Γενικού Μητρώου επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ - ΜΗΤΡΩΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ