ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ

Α' Αντιπρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

Β' Αντιπρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ  

Γενική Γραμματέας 

ΦΑΙΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ 

Οικονομικός Επόπτης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΠΡΑΚΗΣ

 

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

 

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ