05/11/2020   -   1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020                26/11/2020   -   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή,                16/08/2019   -   Ενημέρωση προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ.                26/11/2020   -   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή,                26/11/2020   -   Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 1ης φάσης 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων έως την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.                26/11/2020   -   Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Joint Workshop on the Decision Support System (DSS)" που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου RECONNECT του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-2020.                26/11/2020   -   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή,                26/11/2020   -   Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 1ης φάσης 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων έως την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.                26/11/2020   -   Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Joint Workshop on the Decision Support System (DSS)" που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου RECONNECT του Προγράμματος INTERREG BAL-MED 2014-2020.               

e-Επιμελητήριο

 Πληρωμή συνδρομών      Πιστοποιητικά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

25150

Ενεργά Μέλη - 16/11/20

1005

Εγγραφές 2019

560

Διαγραφές 2019

445

Ισοζύγιο 2019
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ