ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, 09:30 - 14:00

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, στη Ρόδο (Επιμελητήριο Δωδεκανήσου) σε ημερίδα με θέμα:

Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας” 

που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027 / Κοινή Γραμματεία INTERREG VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027.

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-202, τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις βασικές αρχές υλοποίησης πράξεων και τέλος τα απαραίτητα θέματα δημοσιότητας και προβολής των πράξεων.

Παρακαλείστε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι 16 Νοεμβρίου 2023 στις 12.00 π.μ πατώντας εδώ.

Θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας και διαδικτυακά, μέσα από σύνδεσμο που θα αποσταλεί σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ