Προκήρυξη Διαγωνισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη φορητού οπλισμού» με «ανοιχτή διαδικασία», σύμφω-να με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιαγωνισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης