Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την απόφαση με αριθμό ΓΔΟΥ 199/19.08.2020 που αφορά την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 και 300 ευρώ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τον μήνα Ιούνιο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β/3460/19.08.2020