Ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικών θαλάμων.

Δείτε την πρόσκληση συλλογής προσφορών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ανταλλακτικών ψυκτικών θαλάμων, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση υποβολής προσφορών.