Την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα εορτασμού του Πολιούχου της Ρόδου Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου του Υδραίου θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αριθμό Πρωτ. 193/07.10.2019, την 14η Νοεμβρίου 2019, ημέρα εορτασμού του Πολιούχου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, Νεομάρτυρος Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για την διάρκεια της ημέρας.

Η απόφαση ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα τροφίμων, τα υπερκαταστήματα καθώς και τα υποκαταστήματα εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.