Ενημέρωση προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία, διαβίβαση και αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ.

Αγαπητά μέλη,

Στα πλαίσια συμμόρφωσης μας με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ) συλλέγει, επεξεργάζεται, διαβιβάζει και αποθηκεύει προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αλλά και την ενημέρωσή σας για νέες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Τα δεδομένα που  συλλέγει, επεξεργάζεται, διαβιβάζει και αποθηκεύει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου προέρχονται από πληροφορίες που ο νόμος επιβάλλει να χορηγήσετε, από διάφορες συμβάσεις και από την χρήση των υπηρεσιών μας, τις οποίες επιλέγετε με την συγκατάθεση σας ή βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου να μοιρασθείτε μαζί μας.

Διαχειριζόμαστε με τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των νομοθετικών σκοπών, αρμοδιοτήτων  και υποχρεώσεών μας απέναντι στα μέλη μας και σε κάθε πολίτη που ζητά τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, για να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες που και να προσαρμόζουμε τα μηνύματα επικοινωνίας που τυχόν λαμβάνετε.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα διαβιβασθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο αν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση προς τούτο.