BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS 2018-2021


DEPARTMENT OF TRADE (14 SEATS)
PRESIDENT: EMMANOUΕL  TSIARTAS
DEPUTY PRESIDENT: KONSTANTINOS CHARISIS 
 
APOSTOLOS ASPRAKIS
CHRISTOS EFSTRATIOU 

COSTOGLOU DIMITRIOS

GEORGIOS KALATHENOS
AGGELOS KALATHIANAKIS
VASILIA (VASO) MONOGIOUDI-SPANOU 
IOANNIS NOMIKARIOS
NIKOLAOS PAPASTAMATIOU
IOANNIS PAPPOU
MARIA-ANASTASIA PARASKEVA
PANAGIOTIS-GAVRIIL SAVVAIDIS
IOANNIS SIFOUNIOS
NIKOLAOS TSAKIRIS
EMMANOUΕL TSIARTAS
KONSTANTINOS CHARISIS
 
DEPARTMENT OF MANUFACTURE (18 SEATS)
PRESIDENT: GEORGIOS PAGALIS
DEPUTY PRESIDENT: NIKOLAOS TSAGARIS
 
GEORGIOS ANTONOGLOU
THEODOROS MASTROSAVVAS
GEORGIOS PAGALIS
ARKADIOS SKALIDIS
IOANNIS THEMELAROS
YUSUF KARAOSMAN
KALLISTOS DIAKOGEORGIOU
IOANNIS KAPPOS
GEOGRIOS KAMITSIS
GEORGIOS KARACHANIS
NIKOLAOS TSAGARIS
EMMANUEL GAMPIERAKIS
IOANNIS KADINOS
KONSTANTINOS KAREKLAS
MARIA MARY
IOANNIS PAPADIMITRIOU
GEORGIOS KOURSIOTIS
SOTIRIOS VASILAS
 
TOURISTIC DEPARTMENT (7 SEATS)
PRESIDENT: DIMITRIS SARANTIS
DEPUTY PRESIDENT: SAVVAS PAGONAKIS
 
NIKOLAOS GERONIKOLAS
GEORGIOS THIRIS
DIMITRIOS KARPATHAKIS
SAVVAS PAGONAKIS
ILIAS SARAGIAS
DIMITRIOS SARANTIS
CHRYSANTHI SACHINI
 
DEPARTMENT OF SERVICES (12 SEATS) 
PRESIDENT: IOANNIS KLOUVAS
DEPUTY PRESIDENT: PASCHALIS VRAKIDIS
 
MARIA (MARITANA) ALAKIOTOU-ANTHOPOULOU
PASCHALIS VRAKIDIS
GEORGIOS VROUVAS
IOANNIS DONTAS
GEORGIOS EUGENIKOS
MARIA KANTI
IOANNIS KLOUVAS
KONSTANTINOS KOUVAS
EFSTATHIOS-EMMANUEL KOUSOURNAS
FAIDRA SPANOU
MOSCHA CHIOU
STAVROS CHOULLIS