ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Από το Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου(Γ.Ε.ΜΗ), Επιμελητηριακού και Ειδικών Μητρώων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιριών ΑΕ & ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4072 /2012(ΦΕΚ 86/Α΄/11-4-2012) οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης εκτός της δημοσιότητας μέσω του ΓΕΜΗ στο ΦΕΚ/ΤΑΕ?ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, μπορούν να αναρτούν νομίμως τις δημοσιευτέες πράξεις και τα στοιχεία τους(π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ) στην ιστοσελίδα της εταιρείας τους αντί της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ?ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Για την ανάρτηση των πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση της διεύθυνσης ιστοσελίδας στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ εκτός και αν έχει ήδη δηλωθεί κατά την διαδικασία της απογραφής της.

Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα τηςοι ανωτέρω δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ?ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Όσες εταιρείες επιθυμούν να καταχωρήσουν την διεύθυνση της ιστοσελίδας στην Μερίδα τους στο ΓΕΜΗ μπορούν να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ και να την καταθέσουν στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Δωδεκάνησου ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ :(Γρ. Λαμπράκη 8 85100 ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ:22410 44224-207-221-216 email : gemi@ebed.gr.αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά : ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ,ΚΑΣΟΣ, ΧΑΛΚΗ , ΤΗΛΟΣ , ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ :(Μαρμαρωτό 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ:22420 26179 email : gemi-kos@ebed.gr.αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά : ΚΩ, ΝΙΣΥΡΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ :(Νομικού Καλαβρού 6 Αγιος Θεολόγος 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ:22430 28317 email : gemi-kalymnos@ebed.gr .αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά :ΚΑΛΥΜΝΟΣ , ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, , ΛΕΙΨΟΙ.