Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τις προσκλήσεις: 

Νο 72 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ & ΜΟΝ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Νο 73 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 72-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ & ΜΟΝ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 73-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.pdf