ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ (Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) του Δήμου Αρταίων προσκαλεί τα Επιμελητήρια της χώρας μας και τις Επιχειρήσεις- μέλη τους να συμμετάσχουν στην 10η Πανελλήνια Έκθεση που θα λάβει χώρα από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο “Κώστας Βάγιας” του Δήμου Αρταίων.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ