Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών των τμημάτων ΜΕΘ, Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής», από το 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ