Γνωστοποίηση διενέργειας Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2024), για την Προμήθεια « ΤΡΟΦΙΜΩΝ », από το Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε την Ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ