Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ανοσολογικών/ ιολογικών εξετάσεων, γενική αίματος & λοιπών, με παραχώρηση συνόδων μηχανημάτων/αναλυτών

Δείτε τη Διακήρυξη και την Προκήρυξη στα συνημμένα αρχεία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ