Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργου (05.06.2024) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 2361/05.06.2024) δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 

ΥΠΕΘΟΟ 2361/05.06.2024