«Καταβολή επιδόματος μητρότητας σε γυναίκες εμπόρους»

Ρόδος, 19 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Καταβολή επιδόματος μητρότητας σε γυναίκες εμπόρους»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, σας ενημερώνει ότι άνοιξε χθες, 18 Απριλίου, η πλατφόρμα, https://parentalbenefits.dypa.gov.gr για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και στις μητέρες εμπόρους, οι οποίες θα λαμβάνουν μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που σήμερα ανέρχεται στα 830 ευρώ για 9 μήνες, ήτοι συνολικά 7.470 ευρώ.


Το μέτρο νομοθετήθηκε με αναδρομική ισχύ, έτσι ώστε να καλύπτει και τις μητέρες που απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες πριν από τη λήξη του 2023, δηλαδή από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά. Προϋπόθεση για την λήψη του επιδόματος είναι να έχουν λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες.


Η αίτηση υποβάλλεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) στην ανωτέρω διαδικτυακή διεύθυνση εντός 2 μηνών, από την επομένη της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ ή από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης, όταν πρόκειται για υιοθεσία. Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η αιτούσα δεν είναι εγγεγραμμένη στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα μέσω ειδικής φόρμας που υφίσταται για το σκοπό αυτό. Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.
Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή για τις δικαιούχες μέλη μας, καθώς μέσω της διαλειτουργικότητας ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία του αιτήματος.


Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης και η καταβολή της παροχής ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης.


Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔελτίο Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου