Ενεργοποίηση αυτοματοποιημένων αιτήσεων για μεταβολή υποκαταστήματος ημεδαπής για το σύνολο των νομικών μορφών.

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε νέα αίτηση για όλες τις νομικές μορφές – «(Αυτοματοποιημένη Καταχώριση) Αίτηση καταχώρησης υποκαταστήματος ημεδαπής» μέσω τη οποίας η εταιρεία μπορεί να κάνει εγγραφή του υποκαταστήματός της. Υποχρεωτικό πεδίο είναι το αρχείο έναρξης του υποκαταστήματος στη ΔΟΥ.

Τα υποκαταστήματα εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εγγραφή υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρίας στο ΓΕΜΗ γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με χρήση της ανωτέρω αυτοματοποιημένης ηλ. αίτησης μέσω https://services.businessportal.gr  .