Μεταφορικό Ισοδύναμο - Αύξηση ορίου μεγέθους αρχείων σε 40 MB στο ΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, προς διευκόλυνση των δικαιούχων, αυξήθηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο μεγέθους αρχείων προς ανάρτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, κατά το στάδιο του Έκτακτου Διοικητικού Ελέγχου 11ης φάσης, από 10 MB σε 40 MB.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα ελέγχων (περιφέρειες Αττικής, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου), μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο email: infomi@elanet.gr