Εκδήλωση με θέμα τις "Σπουδές στο Εξωτερικό", Κυριακή 31 Μαρτίου και ώρα 11:00