ΑΡΓΙΕΣ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ - ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 29/03/2024 & 01/04/2024 | DCT & IRIS Online payments

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/20.04.2005, η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και η Δευτέρα  01 Απριλίου 2024 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.

Κατά τις ως άνω ημέρες, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ δεν θα λειτουργεί λόγω αργίας του συστήματος TARGET2 και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθούν εκκαθαρίσεις και διακανονισμοί και δεν θα γίνει ανταλλαγή αρχείων συναλλαγών πληρωμών με τις Τράπεζες και τους διαχειριζόμενους Οργανισμούς.

Εάν όμως αποσταλούν αρχεία χρεώσεων σε αυτές τις ημερομηνίες (29/03/2024 ή 01/04/2024), η επεξεργασία τους θα γίνει την Τρίτη 02 Απριλίου 2024.

Οι ανταλλαγές αρχείων για τις Υπηρεσίες Εισπράξεως Οφειλών θα πραγματοποιούνται έως και την Πέμπτη 28/03/2024 και θα συνεχισθούν από την Τρίτη 02 Απριλίου 2024.

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τις online συναλλαγές της υπηρεσίας Dias Credit Transfer καθώς και για τις συναλλαγές μέσω IRIS Online payments, αυτές θα αποστέλλονται κανονικά και αδιάλειπτα (ως 4ήμερο Σαββατοκύριακο), ενώ τα αντίστοιχα batch αρχεία σας θα αποστέλλονται από τις  02 Απριλίου 2024 και μετά.