Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την Προμήθεια «εξοπλισμού πυρόσβεσης ,διάσωσης και ασφάλειας» του Γ.Ν. Ρόδου

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ