Απόφαση ανάκλησης έργου (21.02.2024) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε την Απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΠΟΦΑΣΗ