Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης έργου (21.02.2024) στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε την Απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΠΟΦΑΣΗ