Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) Φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ ενημερώνει για την έκδοση της με αριθμό πρωτ. 7545/19-01-2024 σχετικής απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), αναφορικά με την «προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων», στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειας των προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της χώρας.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στην απαγόρευση της εν λόγω απόφασης, με ισχύ από 19-01-2024 μέχρι τις 19-04-2024, περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1 αυτής.

Κατόπιν αυτών, και στην περίπτωση που οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) κάποιων φαρμακευτικών προϊόντων, από τα αναφερόμενα στην παραπάνω απόφαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την  παραπάνω σχετική απόφαση με τον πίνακά της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση ΕΟΦ