ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2024 WORLD FOOD GIFT CHALLENGE 2024 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 26-02-2024

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΩΡΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2024

ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ - ASEER

25 Απριλίου 2024

 

* ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 26 Φεβρουαρίου 2024

 * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25 Απριλίου 2024

 * ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Aseer, World Region of Gastronomy 2024 (Saudi Arabia)

 * ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμη δραστηριότητα, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και το οποίο μπορεί να εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά διακίνησης και πώλησης.

* Τα προϊόντα με τα οποία θα συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να συνιστούν δώρα τροφίμων και δώρα που σχετίζονται με τρόφιμα.

 

Ο διεθνής Διαγωνισμός Δώρων Γαστρονομίας (Δώρων Τροφίμων και Χειροτεχνιών σχετικών με τρόφιμα) - World Food Gift Challenge είναι ένας διαγωνισμός με στόχο τη βράβευση αλλά και την προβολή υψηλής ποιότητας χειροποίητων προϊόντων από τις Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας.

Μέσω του World Food Gift Challenge, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019 υποστηρίζει τους τοπικούς μικροπαραγωγούς παραδοσιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας τις ιστορίες που συνδέουν τα προϊόντα με την περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τον τόπο.

Στόχος της συμμετοχής της στον διαγωνισμό είναι να δώσει την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγούς να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση των επισκεπτών για χειροποίητα δώρα γαστρονομίας και τοπικά τρόφιμα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα, αυθεντικότητα αλλά και μια προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας.

 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τη φόρμα της αίτησης στα συνημμένα αρχεία. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WORLD FOOD GIFT CHALLENGE 2024
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WORLD FOOD GIFT CHALLENGE 2024