Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης ένταξης (04.12.2023) έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα σχετικά αρχεία βρίσκονται στο σύνδεσμο: Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (04.12.2023)