5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης - Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης - Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ5η Απόφαση έγκρισης