ΕΛΑΝΕΤ - Αποφάσεις έγκρισης, δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκλησης

Δείτε τις παρακάτω πρόσφατες ανακοινώσεις, 

Απoφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (07.11.2023) έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

 

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης ένταξης (10.11.2023) έργων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

 

Απόφαση ανάκλησης (10.11.2023) έργων στη Δράση “Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών” του ΕΠΑνΕΚ

 

Απόφαση ανάκλησης (13.11.2023) έργου από τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Ν.Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

 

2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

 

Απόφαση 18ης τροποποίησης της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ

 

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης (20.11.2023) έργου από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ