Ηλεκτρονικός, ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαί- σιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήμα- τος), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, από την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ