Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (X-RAY) σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-01111, από το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ