Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων, πουλερικών και παρασκευασμάτων κρέατος, για ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου και των εξυπηρετούμεων από αυτό Μονάδων, Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ Μαγνησίας

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ