1η Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΠΟΦΑΣΗ