«Κυριακές που επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2023»

Ρόδος, 8 Νοεμβρίου 2023


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Κυριακές που επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2023»


Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 5039/3.04.2023 (ΦΕΚ 83 τεύχος Α’) άρθρο 137, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις εξής Κυριακές για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2023:
1) Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023,
2) Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023,
3) Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023 και
4) Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Νόμος 5019/14.02.2023 (ΦΕΚ 27 τεύχος Α’) άρθρο 19, ορίζει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στις ανωτέρω Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00.


Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔελτίο Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου