Υποχρέωση εγγραφής εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με το Μαροκινό Διάταγμα 466/23, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο τ.ε. και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 01.01.2024 εισάγεται η υποχρέωση εγγραφής των αλλοδαπών εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας συγκεκριμένων προϊόντων διατροφής, οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Μαροκινής Εθνικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. 

Δείτε αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΜαροκινό Διάταγμα 466-23
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ