Οδηγός πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την Διεύθυνση Β1 Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών μας κοινοποιήθηκε ο συνημμένος  συνοπτικός «Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ο οποίος καλύπτει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κοινοτικών Μέσων και Ταμείων ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Μεταφορές, Τουρισμός, Αλιεία, Απασχόληση, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Έρευνα και Καινοτομία και ICT, Ενέργεια, Υγεία.

Εκτενέστερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στη συνημμένη  μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 2023 ΕΚΔΟΣΗ” με αναφορά στην ιστοσελίδα κάθε χρηματοδοτικού Μέσου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Συνοπτικός)
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 2023 ΕΚΔΟΣΗ