Ενημερωτικό Δελτίο προς τις Επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Η επιστημονική ομάδα της ΕΛΦΕΕ Ρόδου, αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικής μελέτης του επιστημονικού κόμβου Taxheaven και αποκωδικοποιώντας τις από 01/01/2024 επικείμενες αλλαγές στις ψηφιακές συναλλαγές των επιχειρήσεων, εκδίδει το παρόν ενημερωτικό δελτίο που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου.

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για την έγκαιρη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, γεγονός για το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα και στενά με τη μηχανογραφική τους υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο ταμειακών μηχανών όσο και λογισμικού.

Αξιολογώντας τις αλλαγές επιγραμματικά, είναι βέβαιο πως η σύντμηση του χρόνου ανάρτησης ή χαρακτηρισμού των συναλλαγών, η αλλαγή των ορίων ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης παραστατικών (e-Timologio) και η ένταξη νέων υπόχρεων οντοτήτων στην υποχρεωτική διαβίβαση και χαρακτηρισμό συναλλαγών, θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση και αύξηση του διοικητικού κόστους στις επιχειρήσεις.

 

Οι αλλαγές από 01/01/2024

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τεχνικών προγραμμάτων και ΦΗΜ

·        Από 1η.1.2024 η διαβίβαση μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όχι έως την επόμενη ημέρα όπως ισχύει για το 2023 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Α.1190/2022 στην Α.1138/2020.

·        Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα από 1.1.2024 σε πραγματικό χρόνο (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020).

·        Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend (Α.1171/2021), σύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend).

Συνοψίζοντας, όταν χρησιμοποιείται πρόγραμμα για έκδοση παραστατικών, είτε χονδρικής πώλησης είτε λιανικής, η διαβίβαση τους θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί Φ.Η.Μ. που υποχρεωτικά είναι συνδεδεμένη με το esend, τότε η σύνοψη διαβιβάζεται σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend).

 

Νέες υποχρεώσεις για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία των επιχειρήσεων

* Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.

*  Παράληψη διαβίβασης Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο).

* Αποκλίσεις – Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο).

* Χαρακτηρισμός Λιανικών συναλλαγών,  διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

* Αποκλίσεις λιανικών,  διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

Συνοψίζοντας, η προσθήκη νέων οντοτήτων στην υποχρεωτική διαβίβαση και χαρακτηρισμό συναλλαγών, η αμεσότητα της ανάρτησης παραστατικών πωλήσεων, η σύντμηση του χρόνου απόκρισης σε περιπτώσεις μη διαβίβασης ή αποκλίσεων και το επικείμενο «κλείδωμα» της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και ενδεχόμενα και του Ε3 (εξαγγελία περί αναγνώρισης μόνο των εξόδων που θα είναι αναρτημένα στο myData), στοιχειοθετούν ένα ακόμη πιο ασφυκτικό πλαίσιο εργασίας μας που είναι αμφίβολο εάν μπορεί να εξυπηρετηθεί με το ήδη υπάρχον δυναμικό στα γραφεία μας. Συνιστάται σε όλους τους συναδέλφους να επαναξιολογήσουν την οργανωτική δομή των γραφείων τους και να προσδιορίσουν εκ νέου το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

 

Λοιπές αλλαγές από 1.1.2024 σε θέματα myDATA

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και τεχνικών προγραμμάτων και ΦΗΜ

* Όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης. Από το 2024 τα έσοδα για τα όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι 30.000 ευρώ. Επίσης το πλήθος των τιμολογίων που ισχύει για την ένταξη στην ειδική φόρμα για το 2024 προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2023.

* Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), που με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ1. του άρθρου 2 της Α.1138/2020 (όπως τροποποιήθηκε με την Α.1188/2022) διαβίβαζαν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα mydata προαιρετικά για τα έτη 2021 έως 2023, από 1.1.2024 διαβιβάζουν υποχρεωτικά. Συνεπώς τα επαγγέλματα αυτά (εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, σπογγαλιείς, εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων) διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα myDATA από 1.1.2024 τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

 

Νέες υποχρεώσεις για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία των επιχειρήσεων

* Από 1.1.2024 τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα διαβιβάζουν κανονικά ως λήπτες αποκλίσεις και μη διαβίβαση εκδότη (περ ια’ παρ 7, Α1138/2020)

* Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των τύπων παραστατικών: 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

* Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.

* Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)

 

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο Ενημερωτικό Δελτίο προς τις Επιχειρήσεις Νομού Δωδεκανήσου - Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου (lsr.gr)