ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν στην Πολωνία εταιρείες που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά.

Στο συνημμένο αρχείο υπάρχει σχετική λίστα επιχειρήσεων και για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα, στα παρακάτω στοιχεία. 

 

Agata Krupa

Political-Economic Division Officer

Embassy of the Republic of Poland in Athens

Phone: +302106797720; fax: +302106797711

www.gov.pl/greece

Polish Embassy in Athens: Twitter  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ