Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ