Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης Συντήρησης και Επισκευής (με ανταλλακτικά) φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM PHILIPS BV PULSERA», από το 424 ΓΣΝΕ

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ