Διαγωνισμός Δ.01/23 της 116ΠΜ, που αφορά την προμήθεια Πυροσβεστήρων για Μονάδες υπαγωγής ΑΤΑ

Δείτε την Ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ