Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας» (cpv: 33150000-6, Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας), για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,

Δείτε την Προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ