Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΚΘ - ΓΝ ΚΥ Λέρου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για ένα έτος

Δείτε την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ