Επιχειρηματική αποστολή και forum του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ στην Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

e-mail: db1@mfa.gr 
Τηλ.: 210 368 2767

 

Σχετικά με την προγραμματιζόμενη επιχειρηματική αποστολή και forum του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ (Organisation Internationale de la Francophonie-OIF) στην Ελλάδα (4 Οκτ. στη Θεσ/νίκη και 5-6 Οκτ. 2023 στην Αθήνα), επιισυνάπτεται νέα κατάσταση, με αναλυτικά στοιχεία επιχειρήσεων, προερχόμενες από τα κ-μ του ΔΟΓ (επωνυμία, δ/νση, στοιχεία επικοινωνίας, χώρα προέλευσης, αρμόδιοι, κλάδοι ενδιαφέροντος, αριθμό εργαζομένων, ετήσιο κύκλο εργασιών, κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (Google Form), στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους (links), προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει η σχετική προετοιμασία για προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) τις αντίστοιχες ημερομηνίες σε Θεσ/νίκη και Αθήνα:


 στα γαλλικά: https://forms.gle/h8MrUmijr8PqYaReA

 στα αγγλικά: https://forms.gle/B1JV63tf8jgdhBz88

Υπενθυμίζεται ότι οι κύριοι κλάδοι αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην αποστολή του ΔΟΓ, είναι οι ακόλουθοι: αγροδιατροφικός τομέας (agribusinesses), ανανεώσιμες πηγές ενέργειες/ΑΠΕ (renewable energies), φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα (pharmaceutical and cosmetics industries), βιώσιμος τουρισμός (sustainable tourism), πληροφορική(digital).

 

Προκειμένου να σχηματισθεί μια καλύτερη εικόνα, σχετικά με την ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων και προώθησης του επιχειρείν, του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας-ΔΟΓ, παραθέτουμε, συμπληρωματικά, τους ακόλουθους συνδέσμους για άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών:
https://missions-economiques.francophonie.org/en/  (αγγλικά)

https://missions-economiques.francophonie.org/fr/  (γαλλικά)

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής, τις αντίστοιχες ημερομηνίες, ει δυνατόν έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου.


Η Δ/νσή μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ