Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση ένταξης