Αποφάσεις Απόρριψης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τις Αποφάσεις Απόρριψης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ11η Απόφαση απόρριψης
12η Απόφαση απόρριψης