Απαλλαγή ΦΠΑ για ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στην Ε.Ε. - Προσθήκη ειδών διατροφής και αλκοολούχων ποτών - Τροποποίηση ΠΟΛ 1338/1996

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με αριθμ. Α.1125/2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/A0014/ΠΟΛ. 1338/30-12-1996 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ Μ-» (Β’ 18)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ 5111/Β/17.08.2023